TAZMİNAT - DAVA ŞARTLARI ARASINDA SAYILAN GİDER AVANSININ İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE İÇERİSİNDE YATIRILMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ - DAVACI VEKİLİNİN TEMYİZ DİLEKÇESİNE EKLEDİĞİ BELGELER DE GÖZETİLEREK KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 11


Tarih 12.03.2012
Esas No 2012/1796
Karar No 2012/3703

TAZMİNAT - DAVA ŞARTLARI ARASINDA SAYILAN GİDER AVANSININ İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE İÇERİSİNDE YATIRILMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ - DAVACI VEKİLİNİN TEMYİZ DİLEKÇESİNE EKLEDİĞİ BELGELER DE GÖZETİLEREK KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

Özet

DAVA, DAVA ŞARTLARI ARASINDA SAYILAN GİDER AVANSININ İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE İÇERİSİNDE YATIRILMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDEDİLMİŞSE DE, DAVACI VEKİLİ TEMYİZ DİLEKÇESİNE EKLİ PTT MAKBUZU VE BU MAKBUZUN GÖNDERİLDİĞİNE DAİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ, KARGOYLA GÖNDERİLEN BU BELGELERİN MAHKEME GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLDİĞİNE DAİR TESLİM BELGESİ ÖRNEĞİNİ İBRAZ ETMİŞTİR. BU SEBEPLE DAVACI VEKİLİNİN TEMYİZ DİLEKÇESİNE EKLEDİĞİ BELGELER DE GÖZETİLEREK, VERİLEN YASAL SÜRE İÇİNDE GİDER AVANSININ YATIRILIP YATIRILMADIĞI, BUNA DAİR MAKBUZ ÖRNEĞİ VE DİLEKÇENİN MAHKEME GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLİP EDİLMEDİĞİ HUSUSUNUN ARAŞTIRILARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞ, BU SEBEPLE BOZULMASI GEREKMİŞTİR.İçerik

Taraflar arasında görülen davada www.neohukuk.net Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 12.12.2011 tarih ve 2011/508-2011/437 Sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C. S. M. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkilinin vefat eden annesi S. Y.'ın sağlığında bütün mevduatını Ziraat Bankası Dinar Şubesinde topladığını, müteveffanın her aybaşı bankaya gittiğinde yaşlılığı sebebiyle kendisine yardımcı olacağını söyleyerek güvenini kazanan bankanın yetkili servis memuru A. A.'in yaşlı kadının yaşı ve şeker hastası olması sebebiyle gözlerinin iyi görmemesinden de yararlanarak kendisine para ödemediği halde ödenmişcesine tediye fişleri imzalattığını ya da imzasını taklit ettiğini, böylelikle müteveffanın tahminen 120.000,00 TL'na yakın parasını onun rızası hilafına kendi zimmetine geçirdiğini ve haksız kazanç elde ettiğini ileri sürerek şimdilik 8.000,00 TL'nın faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.