MANEVİ TAZMİNAT - HAKSIZ VE KÖTÜ NİYETLİ ŞİKAYET - CEZA DOSYASINDAKİ BERAAT KARARININ DAVACIYA TAZMİNAT İSTEME HAKKINI VERMEYECEĞİ - DAVALININ ANAYASAL HAKLARDAN BİRİ OLAN ŞİKAYET HAKKINI KULLANDIĞI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 12.03.2012
Esas No 2011/19668
Karar No 2012/5962

MANEVİ TAZMİNAT - HAKSIZ VE KÖTÜ NİYETLİ ŞİKAYET - CEZA DOSYASINDAKİ BERAAT KARARININ DAVACIYA TAZMİNAT İSTEME HAKKINI VERMEYECEĞİ - DAVALININ ANAYASAL HAKLARDAN BİRİ OLAN ŞİKAYET HAKKINI KULLANDIĞI

Özet

DAVALI ŞİKAYETİ BAZI EMARELERE www.neohukuk.netDAYANDIĞINDAN KAMU DAVASI AÇILMIŞ OLUP, DAVALININ ANAYASAL HAKLARDAN BİRİ OLAN ŞİKAYET HAKKINI KULLANDIĞI, KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI KOŞULLARININ BULUNMADIĞI, CEZA DOSYASINDAKİ BERAAT KARARININ DAVACIYA TAZMİNAT İSTEME HAKKINI VERMEYECEĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, KISMEN KABULÜ, USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP, BOZMA NEDENİDİR.İçerik

DAVA: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR: Davacı, davalı kurumun avukatı olduğunu, sözleşmenin 15.08.2003 tarihinde davalı tarafından feshedildiğini ve davalının görevi ihmal isnadıyla kendisini şikayet ettiğini, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını beraat ettiğini ileri sürerek, haksız ve kötü niyetli şikayet nedeniyle 40.000,00 TL. manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.