AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA - MAĞDURUN YAŞAMININ TEHLİKEYE MARUZ KALMASI - KIRIĞIN YAŞAM FONKSİYONLARINA ETKİSİNİN AĞIR DERECEDE ETKİLER NİTELİKTE OLDUĞU
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 3


Tarih 08.03.2012
Esas No 2009/23443
Karar No 2012/8750

AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA - MAĞDURUN YAŞAMININ TEHLİKEYE MARUZ KALMASI - KIRIĞIN YAŞAM FONKSİYONLARINA ETKİSİNİN AĞIR DERECEDE ETKİLER NİTELİKTE OLDUĞU

Özet

MAĞDURUN RAPORUNDA YAŞAMININ TEHLİKEYE MARUZ KALIP, KIRIĞIN YAŞAM FONKSİYONLARINA ETKİSİNİN AĞIR DERECEDE ETKİLER NİTELİKTE www.neohukuk.netOLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR. MAĞDURUN YARALANMASI SONUCU YAŞAMSAL TEHLİKE İLE BİRLİKTE KEMİKTE KIRIK MEYDANA GELMİŞ OLUP, BU ŞEKİLDE YASADA AYRI AYRI YAPTIRIMLARA BAĞLANAN İKİ AYRI SONUÇ MEYDANA GELMİŞTİR. BU DURUMDA SANIĞIN SADECE EN AĞIR CEZAYI GEREKTİREN SONUÇTAN DOLAYI CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLEREK YASA MADDELERİNİN UYGULANMASI GEREKİR.İçerik

DAVA: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü.

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak mağdurun raporunda yaşamının tehlikeye maruz kalıp, kırığın yaşam fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede etkiler nitelikte olduğu belirtilmiştir. Mağdurun yaralanması sonucu yaşamsal tehlike ile birlikte kemikte kırık meydana gelmiş olup, bu şekilde 5237 sayılı TCK'nın 87/1-d ve 87/3.