MAHKEMENİN ANCAK KURULDUĞU İL YA DA İLÇE SINIRLARI İÇİNDE YARGI YETKİSİNE SAHİP OLDUĞU - YETKİNİN KAMU DÜZENİYLE İLGİLİ OLDUĞU - İTİRAZIN İPTALİ - BİLİRKİŞİ RAPORUNUN MAHKEMENİN TARAFLARIN VE YARGITAYIN DENETİMİNE ELVERİŞLİ OLMASI GEREKTİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 19.03.2012
Esas No 2012/194
Karar No 2012/7139

MAHKEMENİN ANCAK KURULDUĞU İL YA DA İLÇE SINIRLARI İÇİNDE YARGI YETKİSİNE SAHİP OLDUĞU - YETKİNİN KAMU DÜZENİYLE İLGİLİ OLDUĞU - İTİRAZIN İPTALİ - BİLİRKİŞİ RAPORUNUN MAHKEMENİN TARAFLARIN VE YARGITAYIN DENETİMİNE ELVERİŞLİ OLMASI GEREKTİĞİ

Özet

HER MAHKEME ANCAK KURULDUĞU İL YA DA İLÇE www.neohukuk.net SINIRLARI İÇİNDE YARGI YETKİSİNE SAHİP OLUP, HAKİM YARGISAL FAALİYETİNİ KENDİ KAZA SINIRLARI İÇİNDE SÜRDÜREBİLİR. BUNUN DIŞINDA BU YETKİYİ KULLANAMAZ. BU HUSUS KAMU DÜZENİYLE İLGİLİDİR. GÖREVSİZ SULH HUKUK MAHKEMESİNCE DAVACI ŞİRKETİN MERKEZİ YERİNE, ŞİRKETE AİT OKULUN BULUNDUĞU YER OLAN MENEMEN İLÇESİNE GİDEREK YAPTIĞI KEŞİF VE BU KEŞİF SONUCU ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU GEÇERSİZ OLUP, BUNA DAYANILARAK HÜKÜM VERİLEMEZ (YHGK., T. 19.03.2012, 30.11.1966, ESAS 974, KARAR 301). KALDI Kİ UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE ESAS ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN MAHKEMENİN, TARAFLARIN VE YARGITAY'IN DENETİMİNE ELVERİŞLİ OLMASI GEREKMEKTE OLUP, BİLİRKİŞİLERE AİT KÖK RAPOR İLE 27.10.2010 TARİHLİ EK RAPORLARIN YETERSİZ VE DENETİME ELVERİŞLİ BULUNMADIĞI DA ANLAŞILMAKTADIR. HAL BÖYLE OLUNCA, MAHKEMECE DAVALILARIN MÜŞTEREK ÇOCUKLARINA AİT KAYITLARDAN YALNIZCA 2007-2008 ÖĞRENİM DÖNEMİ DEĞİL, TÜM ÖĞRENİM DÖNEMLERİNE AİT KAYITLARIN GETİRTİLEREK YENİDEN USULÜNE UYGUN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILARAK SONUCUNA GÖRE HÜKÜM TESİSİ GEREKİRKEN YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP, BOZMA NEDENİDİR.İçerik

DAVA: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR: Davacı davalıların müşterek çocuğu C. N. O.'ın ilköğretim 8. Sınıf öğretim hizmetini 2007-2008 öğrenim yılında davacı şirkete ait Özel E.. İlköğretim okulunda aldığını, 625 sayılı özel eğitim kurumları kanunu ile özel eğitim kurumları öğrenci ücretleri tespit ve tahsil yönetmeliği gereği davalıların velisi olduğu öğrencinin 2007-2008 öğrenci ücretinin 7.204,00 TL. olarak tespit edildiğini, öğrencinin ikamet ettiği Karşıyaka da Menemen seyrek beldesindeki okula servis aracı ile ulaşımının sağlandığını öğrenci velisinin 1.646,00 TL. ulaşımdan doğan borcunun da tahakkuk ettiğini, öğrenciye verilen eğitim ve ulaşım hizmetinden dolayı toplam 8.850,00 TL. borç tahakkuk ettiğini ve bu borcun 2.655,00 TL. sinin ödenmediğini, alacağın tahsili için de Karşıyaka 4. İcra Müdürlüğünün 2009/114 esas sayılı dosya ile takip yapıldığını ve davalının itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek, itirazın iptaline, takibin devamına, %40 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalılar Taahhütnamenin 17.09.2007 tarihli olup, davalı N. ile davacı kurum arasında imzalandığını, diğer davalı Ali'nin aktin tarafı olmadığı için hakkındaki davanın husumetten reddi gerektiğini, taahhütnameye konu borcun ise 8.850,00 TL. olup borcun tamamının ödendiğini ileri sürerek davanın reddini dilemişlerdir