İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARAR- TARAFLAR ARASINDA ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ SÖZLEŞME İLİŞKİSİ KURULDUĞU - UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI MAHKEMELERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 23.03.2012
Esas No 2012/39
Karar No 2012/7900

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARAR- TARAFLAR ARASINDA ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ SÖZLEŞME İLİŞKİSİ KURULDUĞU - UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI MAHKEMELERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ

Özet

TARAFLAR ARASINDA ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ SÖZLEŞME İLİŞKİSİ KURULMUŞ OLUP UYUŞMAZLIK SULHNAMEDEN KAYNAKLANMAKTADIR. SOMUT OLAYDA İDARİ YARGIYI İLGİLENDİREN İDARİ BİR İŞLEM VE TASARRUF BULUNMAMAKTADIR. ÖYLE OLUNCA UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI MAHKEMELERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR. MAHKEMECE İŞİN ESASINA GİRİLİP TARAF DELİLLERİ TOPLANARAK SONUCUNA UYGUN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, YANLIŞ DEĞERLENDİRME İLE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE GÖREV YÖNÜNDEN DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP, BOZMAYI GEREKTİRİR.İçerik

DAVA: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, 1992 yılında köylerinin boşaltılması www.neohukuk.net nedeniyle 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun uyarınca Siirt Valiliği Zarar Tespit Komisyonuna başvurduğunu, keşif ve tespit yapıldığını, kendisine 17.171,83TL ödenmesi hususunda sulhname gönderildiğini, sulhnameyi kabul ettiğini, bilahare davalı tarafça sulhnamenin iptal edildiği gerekçesiyle kendisine ödeme yapılmadığını, bu kapsamda başlattığı icra takibine de davalının itiraz ettiğini ileri sürerek, davalının icra takibine vaki itirazının iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın konusunun hizmet kusuru olup tam yargı davasının konusu olduğu, uyuşmazlığın çözüm yerinin idari yargı olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.