İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - KARAR DÜZELTME İSTEMİ - İCRA İNKAR TAZMİNATININ ASIL ALACAK TUTARI ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREĞİ - ÜCRETİ VEKALET DE DAHİL EDİLEREK HESAPLAMA YAPILAMAYACAĞI - KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜ GEREĞİ

T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 13

Tarih 10.06.2010

Esas No 2010/6960
Karar No 2010/8508
 
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - KARAR DÜZELTME İSTEMİ - İCRA İNKAR TAZMİNATININ ASIL ALACAK TUTARI ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREĞİ - ÜCRETİ VEKALET DE DAHİL EDİLEREK HESAPLAMA YAPILAMAYACAĞI - KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜ GEREĞİ
 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) (1086): MADDE 440\MADDE 442
İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 67
 

Özet
Mahkemece 11.320.00 TL vekalet ücreti ve 2.096.77 TL asıl alacak www.neohukuk.netolmak üzere toplam 13.416.77 TL üzerinden itirazın iptaliyle bu miktar üzerinden % 40 icra inkar tazminatına hükmedilmiştir. İcra inkar tazminatının asıl alacak tutarı olan 2.096.77 TL üzerinden hesaplanması gerekirken ücreti vekaletin de dahil edilerek hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozulması gerekir.


İçerik
Dava: A. Paz. Tic. Ltd. Şti vekili avukat Zeynep Uçan Yıldırım ile Sağlık Bakanlığı vekili avukat Necibe Taşyurt aralarındaki dava hakkında Ankara 3.Asliye Ticaret Mahkemesi nden verilen 16.4.2009 tarih ve 496-160 sayılı hükmün Dairenin 2.2.2010 tarih ve 2009/9828-2010/1122 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.