AYIPLI MAL DAVASI - ARACIN DAVACI KULLANIMINDA BULUNDUĞU SÜRE İÇİNDE KAZA GEÇİRİP GEÇİRMEDİĞİ - KAZA GEÇİRMİŞSE ARAÇTA OLUŞAN DEĞER KAYBI MİKTARININ İADE EDİLECEK BEDELDEN MAHSUBUNUN GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 10.04.2012
Esas No 2012/5893
Karar No 2012/9770

AYIPLI MAL DAVASI - ARACIN DAVACI KULLANIMINDA BULUNDUĞU SÜRE İÇİNDE KAZA GEÇİRİP GEÇİRMEDİĞİ - KAZA GEÇİRMİŞSE ARAÇTA OLUŞAN DEĞER KAYBI MİKTARININ İADE EDİLECEK BEDELDEN MAHSUBUNUN GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

Özet

MAHKEMECE ARACIN, DAVACI ELİNDE www.neohukuk.net İKEN KAZA GEÇİRİP GEÇİRMEDİĞİ, KAZA GEÇİRMİŞSE BU KAZALARIN ARAÇTAKİ AYIPLAR NEDENİYLE MEYDANA GELİP GELMEDİĞİ ARAŞTIRILIP, ARAÇTAKİ AYIPLARDAN KAYNAKLANMAYAN KAZALAR NEDENİYLE ARAÇTA DEĞER KAYBI OLUŞMUŞSA, BU MİKTARIN İADE EDİLECEK BEDELDEN MAHSUBUNUN GEREKTİĞİ DİKKATE ALINARAK, SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULMUŞ OLMASI, USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP BOZMAYI GEREKTİRİR.İçerik

DAVA: Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.