JAPON YENİ ÜZERİNDEN KONUT KREDİSİ ALINMASI - İHTİYATİ TEDBİR- SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 09.04.2012
Esas No 2012/7683
Karar No 2012/9536

JAPON YENİ ÜZERİNDEN KONUT KREDİSİ ALINMASI - İHTİYATİ TEDBİR- SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI

Özet

6100 SAYILI YASANIN ONUNCU KISMI BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE DÜZENLENEN İHTİYATİ TEDBİR MÜESSESESİ GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR OLARAK VASIFLANDIRILMIŞ VE MEVCUT DURUMDA MEYDANA GELEBİLECEK BİR DEĞİŞME NEDENİYLE HAKKIN ELDE EDİLMESİNİN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ZORLAŞACAĞINDAN YA DA TAMAMEN İMKANSIZ HALE GELECEĞİNDEN VEYA GECİKME SEBEBİYLE BİR SAKINCANIN YAHUT CİDDİ BİR ZARARIN DOĞACAĞINDAN ENDİŞE EDİLMESİ HALLERİNDE, UYUŞMAZLIK KONUSU HAKKINDA İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEBİLİR ŞEKLİNDE İHTİYATİ TEDBİRİN ŞARTLARI BELİRTİLDİKTEN SONRA TALEP VERİLECEK KARAR VE İÇERECEĞİ HUSUSLAR, TEMİNAT, KARARIN UYGULANMASI GİBİ SAİR HUSUSLAR DA DURAKSAMAYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE TAKİP EDİLMESİ VE YAPILMASI GEREKLİ USUL VE PROSEDÜR VAZEDİLMİŞTİR. ANILAN YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SOMUT OLAYA BAKILDIĞINDA MAHKEMECE, DAVANIN VE UYUŞMAZLIĞIN ESASINI HALLEDER ŞEKİLDE İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRİR.İçerik

DAVA : Taraflar arasındaki tüketicinin açtığı www.neohukuk.net sözleşmenin uyarlanması davasının yapılan yargılamasının tensip aşamasında ihtiyati tedbir konulmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.