İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - UYUŞMAZLIĞIN ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN OLUP ADLİ YARGININ GÖREVİ İÇİNDE OLUŞU - DAVAYA MECBURİ HAKEM SIFATIYLA VE TAHKİM USULÜNE GÖRE BAKILACAĞI - İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞUNDAN BAHİSLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZL
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 05.04.2012
Esas No 2012/4185
Karar No 2012/9300

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - UYUŞMAZLIĞIN ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN OLUP ADLİ YARGININ GÖREVİ İÇİNDE OLUŞU - DAVAYA MECBURİ HAKEM SIFATIYLA VE TAHKİM USULÜNE GÖRE BAKILACAĞI - İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞUNDAN BAHİSLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

Özet

MAHKEMECE, DAVADA ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİR. OYSA TARAFLAR ARASINDAKİ PROTOKOLDEN KAYNAKLANAN DAVA KONUSU UYUŞMAZLIK, ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN OLUP, DAVA DA ADLİ YARGININ GÖREVİ İÇİNDEDİR. BU NEDENLE DAVAYA O YERİN EN YÜKSEK DERECELİ HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANI VEYA HAKİMİ TARAFINDAN MECBURİ HAKEM SIFATIYLA VE TAHKİM USULÜNE GÖRE BAKILMASI GEREKTİĞİ İÇİN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİRKEN, DAVADA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞUNDAN BAHİSLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMİŞ OLMASI USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP BOZMAYI GEREKTİRİR.İçerik

DAVA: Taraflar arasındaki itirazın iptali www.neohukuk.net davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.