İŞE İADE DAVASI- DAVACI İŞÇİNİN İŞVERENİN KİM OLDUĞU KONUSUNDA YANILMASININ OLAĞAN OLDUĞU- DAVALI ŞİRKET HAKKINDA AÇILAN DAVANIN HUSUMET YÖNÜNDEN REDDİNİN VE DAVALI ŞİRKET YARARINA VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLUŞU
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 9


Tarih 24.01.2011
Esas No 2010/45359
Karar No 2011/124

- İŞE İADE DAVASI- DAVACI İŞÇİNİN İŞVERENİN KİM OLDUĞU KONUSUNDA YANILMASININ OLAĞAN OLDUĞU- DAVALI ŞİRKET HAKKINDA AÇILAN DAVANIN HUSUMET YÖNÜNDEN REDDİNİN VE DAVALI ŞİRKET YARARINA VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLUŞU

Özet

OLAYDA DAVALILAR ARASINDA KANUNA AYKIRI OLDUĞU İÇİN GEÇERSİZ OLAN ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE DAVACI İŞÇİNİN İŞVERENİN KİM OLDUĞU KONUSUNDA YANILMASI OLAĞAN KARŞILANMALIDIR. AYRICA DAVALI ŞİRKET ASIL İŞVEREN İLE KANUNA UYGUN OLMAYAN ASIL-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TARAFLARINDAN BİRİDİR. İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEN KONUMUNDADIR. DAVANIN AÇILMASINA DA SEBEBİYET VERMİŞTİR. BU NEDENLE, DAVALI ŞİRKET HAKKINDA AÇILAN DAVANIN HUSUMET YÖNÜNDEN REDDİ DOĞRU İSE DE, KANUNA AYKIRI İLİŞKİ İÇİNE GİREN VE İŞÇİNİN YANILMASINA SEBEBİYET VEREN ŞİRKET LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİ UYGUN DÜŞMEZ. MAHKEMECE DAVALI ŞİRKET YARARINA VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR.İçerik

Dava: Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin www.neohukuk.netgeçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18-21. maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın davalı Güçlü Labaratuvar Şirketi yönünden reddine, diğer davalı bakanlık yönünden ise kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı Sağlık Bakanlığı vekili, tefhim edilen kısa kararda vekalet ücretine karar verilmemesi ve gerekçeli kararda diğer davalı yararına vekalet ücretine karar verilmesi üzerine davacı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla, kısa kararda vekalet ücretine yer verilmemesi nedeni ile davacı vekilinin temyizi süresinde kabul edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B. K.tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar : Davacı vekili, davalı Sağlık Bakanlığına bağlı Numune Hastanesinin bir bölümü olan Fatma Kemal Timuçin Kalp Nakli Merkezinin bazı işlerinin taşeronlara verildiğini, bu işlerin hemşirelik, sağlık hizmetleri, temizlik işi olduğunu, taşeron şirketin Güçlü Ltd. Şti. olduğunu, davacının koroner yoğun bakım personeli olarak bu işyerinde çalışırken, gerekçe gösterilmeden sözlü olarak işten çıkarıldığını, Sağlık Bakanlığının asıl işveren olduğunu, davacının baştan beri Sağlık Bakanlığının personeli olduğunu, işverenin İş Kanunun 19 /1 maddesi gereği fesih sebebini açık ve kesin olarak belirtmesi gerektiği, ancak işverenin yasa hükmüne uymadığını, yapılan feshin haksız olduğunu belirterek; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18-21. maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.