İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - YARGILAMA MASRAFI VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNDE TALEP ŞARTININ ARANMADIĞI - DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİ - DAVACI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE VE YARGILAMA MASRAFINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 19


Tarih 09.02.2011
Esas No 2010/14162
Karar No 2011/1542

- İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - YARGILAMA MASRAFI VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNDE TALEP ŞARTININ ARANMADIĞI - DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİ - DAVACI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE VE YARGILAMA MASRAFINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

Özet

YARGILAMA MASRAFI VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNDE TALEP ŞARTININ ARANMADIĞI, MAHKEMECE RE'SEN HÜKÜM ATINA ALINMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞTİR. BU NEDENLE MAHKEMECE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİNDEN DAVACI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE VE YARGILAMA MASRAFINA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.İçerik

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki itirazın iptali www.neohukuk.net davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili; dava dışı borçluya ait bir adet çekin zorunlu tutarının ödenmesi için davalıya yazılı talepte bulunduklarını, talebe cevap verilmeyince yapılan icra takibinde ana alacak yatırılmasına rağmen avukatlık ücreti ve harç miktarının yatırılmadığını belirterek itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.