TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - HUSUMETİN KAYIT MALİKİ İLE BİRLİKTE VEKİLE DE TEVCİH EDİLMESİ GEREKTİĞİ - VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILDIĞININ ANLAŞILMASI - KARŞI TARAF LEHİNE TEK VEKALET ÜCRETİ VERİLMESİ GEREKECEĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 1


Tarih 23.02.2011
Esas No 2011/100
Karar No 2011/1967

- TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - HUSUMETİN KAYIT MALİKİ İLE BİRLİKTE VEKİLE DE TEVCİH EDİLMESİ GEREKTİĞİ - VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILDIĞININ ANLAŞILMASI - KARŞI TARAF LEHİNE TEK VEKALET ÜCRETİ VERİLMESİ GEREKECEĞİ

Özet

İDDİANIN İÇERİĞİ VE İLERİ SÜRÜLÜŞ BİÇİMİNE GÖRE, DAVADAKİ İSTEKLERDEN BİRİ İPTAL VE TESCİL, DİĞERİ İSE, İLK TALEP SÜBUT BULMADIĞI TAKDİRDE, TAŞINMAZIN DEĞERİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEĞİNE İLİŞKİNDİR. BU İSTEKLERLE AÇILAN DAVADA SALİH VE SALİM BİR NETİCEYE ULAŞILABİLMESİ İÇİN, HUSUMETİN KAYIT MALİKİ İLE BİRLİKTE VEKİLE DE TEVCİH EDİLMESİ ASILDIR. ARAŞTIRMA NETİCESİNDE VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI OLGUSUNUN SÜBUT BULMASI HALİNDE, VEKİL İLE KAYIT MALİKİ ARASINDA EL VE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET ETMELERİ SEBEBİ İLE İPTAL VE TESCİL İSTEĞİNİN KABUL EDİLECEĞİNE GÖRE, DAVACI LEHİNE TEK VEKALET ÜCRETİ VERİLMESİ GEREKECEĞİNDE KUŞKU YOKTUR. İDDİANIN SÜBUT BULMAMASI HALİNDE İSE, AYNI KURALIN GEÇERSİZ OLACAĞI SÖYLENEMEZ. HAL BÖYLE OLUNCA, DAVALILAR YARARINA TEK BİR VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİRİçerik

Dava: Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, kayden malik olduğu 174 ada 44 www.neohukuk.netparselin mesken nitelikli 2 sayılı bağımsız bölümünü satması konusunda davalı M. U.'ya vekalet verdiğini, davalı M.'un vekalet görevini kötüye kullanarak, bilgisi dışında, değerinin çok altında taşınmazı diğer davalıya sattığını ve bedelini de ödemediğini, aradan 4 yıl geçtikten sonra durumu öğrendiğini, davalıların kötüniyetli olarak birlikte hareket ettiklerini ileri sürerek tapu iptal ve tescil, mümkün olmadığı takdirde tazminat isteğinde bulunmuştur.

Davalı M. U., davacının ve davacının yakın arkadaşlarının talimatları doğrultusunda taşınmazı diğer davalıya devrettiğini, iddiaların doğru olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı M. Ö., davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, vekil M.'un, davacının talimatları doğrultusunda hareket ettiği ve vekalet görevini kötüye kullanmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi G. Ü.'ın raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü: