EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI - ISLAH EDİLEN MİKTARA ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLECEĞİ - DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN NİSPİ KARAR İLAM HARCINA HÜKMEDİLECEĞİ - HARÇ İKMALİ YAPILMAYAN DEĞER ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 1


Tarih 09.03.2011
Esas No 2011/88
Karar No 2011/2671

- EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI - ISLAH EDİLEN MİKTARA ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLECEĞİ - DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN NİSPİ KARAR İLAM HARCINA HÜKMEDİLECEĞİ - HARÇ İKMALİ YAPILMAYAN DEĞER ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

Özet

DAVALI, YARGILAMA SIRASINDA ECRİMİSİL TALEBİNİ ISLAH EDEREK, YÜKSELTMİŞTİR. BUNA GÖRE, DAVA DİLEKÇESİ İLE TALEP EDİLEN MİKTAR İÇİN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN, ISLAH EDİLEN MİKTAR İÇİN ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR. ÇEKİŞME KONUSU TAŞINMAZIN DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİ İLE TALEP EDİLEN ECRİMİSİL TOPLAMINDAN OLUŞAN DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN NİSPİ KARAR İLAM HARCINA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR. YARGILAMA AŞAMASINDA KEŞFEN BELİRLENEN VE HARÇ İKMALİ YAPILMAYAN DEĞER ÜZERİNDEN DAVACI YARARINA FAZLA VEKALET ÜCRETİNİN HÜKÜM ALTINA ALINMASI DA DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.İçerik

Dava: Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, kat irtifakı kurulmuş 14 bağımsız bölüm numaralı www.nehukuk.net dubleks meskenin kura neticesinde kendisine isabet ettiğini ve tapuda adına tescil edildiğini, komşu 13 bağımsız bölüm dubleks meskenin maliki olan davalının haklı ve geçerli bir nedeni olmadan taşınmazını yaklaşık 3-4 yıldır işgal ettiğini ileri sürerek, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğinde bulunmuş, yargılama sırasında ecrimisil miktarı yönünden dava dilekçesini ıslah etmiştir.

Davalı, kat irtifakına havi vaziyet planında 13 ve 14 bağımsız bölümlerin ters yazıldığını, bu hususun düzeltilmesi için dava açtığını, çekişme konusu parselin gerçekte kendisine ait olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, kayden davacıya ait çekişme konusu taşınmazı davalının haklı ve geçerli bir nedeni olmadan işgal ettiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi G. Ü.'ın raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.