İŞÇİLİK ALACAKLARI -VEKALET ÜCRETİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 9


Tarih 22.03.2011
Esas No 2011/7239
Karar No 2011/8281

İŞÇİLİK ALACAKLARI -VEKALET ÜCRETİ

Özet

MAHKEMECE, DAVACI TARAFINDAN AÇILAN İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVA, HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ İLE ALAN TAŞERON ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME SÜRELERİNİN BİTMESİNE RAĞMEN İŞÇİNİN İHALEYİ KAZANAN YENİ ŞİRKETİN ÇALIŞANI OLARAK ARA VERMEKSİZİN HİZMETİNE DEVAM ETMESİ HALİNDE BU DURUMUN BİR NEVİ İŞYERİNİN DEVRİ (İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ GİBİ) KABUL EDİLMESİ NEDENİYLE, DAVACININ YENİ ŞİRKETTE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.İçerik

Mahkemesi : Ankara 10. İş Mahkemesi www.neohukuk.net

Tarihi : 30/06/2009

Numarası : 2008/334-2009/387

Davacı : Kenan Küçük Adına Avukat Işık Derya Arat

Davalı : 1- Gazi Üniversitesi Rektörlüğü adına Avukat Sakine Arık

2- Teknik Güvenlik Temizlik Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. adına Avukat H. Mehtap Yararark

3- Ulu İnşaat Güvenlik Gıda Temizlik Tekstil Turizm Eğitim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına Avukat H. Mehtap Yararark

Davacı, Kenan Küçük ile davalılar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Teknik Güvenlik Temizlik Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve Ulu İnşaat Güvenlik Gıda Temizlik Tekstil Turizm Eğitim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. arasındaki alacak davasına ilişkin Ankara 10. İş Mahkemesince verilen ve temyiz edilmeksizin kesinleşen 30.06.2009 tarih ve 2008/334 esas, 2009/387 karar sayılı kararının Avukatlık Kanununun ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile HUMK'nun 388, 389 maddelerine aykırı olduğu iddiası ile kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07.01.2011 gün ve 2010/339996 sayılı tebliğnamesi ile istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm belgeler okunup dava dosyası için Tetkik Hakimi U. Ocak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: