TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ ARAÇTA YOLCU İKEN MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANDIĞI - DAVANIN KISMEN KABULÜ - REDDEDİLEN KISIM ÜZERİNDEN MAKTU VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 17


Tarih 28.03.2011
Esas No 2010/8415
Karar No 2011/2768

- TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ ARAÇTA YOLCU İKEN MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANDIĞI - DAVANIN KISMEN KABULÜ - REDDEDİLEN KISIM ÜZERİNDEN MAKTU VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ GEREĞİ

Özet

DAVA, KISMEN KABUL KISMEN REDDEDİLDİĞİNE GÖRE, MAHKEMECE, KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİREN DAVALI LEHİNE, REDDEDİLEN KISIM ÜZERİNDEN MAKTU VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ GEREKİRKEN, BU HUSUSTA OLUMLU VEYA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMİŞ OLMASI DOĞRU DEĞİL, BOZMA NEDENİ İSE DE; BU YANILGININ GİDERİLMESİ YARGILAMANIN TEKRARINI GEREKTİRİR NİTELİKTE GÖRÜLMEDİĞİNDEN, HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREKMİŞTİR.İçerik

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki tazminat www.neohukuk.net davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin, davalının zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu araçta yolcu iken meydana gelen trafik kazası sonucu yaralandığını ve işgücü kaybına uğradığını belirterek, 6.500.00 TL iş göremezlik tazminatının, temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında verdiği ıslah dilekçesinde talep sonucunu daraltarak tazminat istemini 4.280.77 TL'na indirmiştir.

Davalı vekili, davacının tedavi giderleri için toplam 5.373.08 TL ödeme yaptıklarını, kusur oranında ve poliçe limitinden sorumlu olduklarını, davadan önce temerrüde düşmediklerini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere, benimsenen bilirkişi raporuna ve kusur durumuna göre, davanın ıslah edilen kısım üzerinden kabulü ile, 4.280.77 TL'nın, 30.11.2007 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.