ONALIM HAKKINA KONU EDİLEN PAYLARIN İPTALİ İLE DAVACILAR ADINA TESCİLİ İSTEMİ - KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİREN DAVACI YARARINA VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ GEREĞİ - HARÇLANDIRILAN MİKTAR ÜZERİNDEN NİSPİ VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 6


Tarih 29.03.2011
Esas No 2011/952
Karar No 2011/3835

- ONALIM HAKKINA KONU EDİLEN PAYLARIN İPTALİ İLE DAVACILAR ADINA TESCİLİ İSTEMİ - KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİREN DAVACI YARARINA VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ GEREĞİ - HARÇLANDIRILAN MİKTAR ÜZERİNDEN NİSPİ VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ GEREĞİ

Özet

DAVA KABUL EDİLDİĞİNDEN YARGILAMADA KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİREN DAVACI YARARINA VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ GEREKİR. HER NE KADAR DAVA BEDELDE MUVAZAA İDDİASINDA BULUNULARAK AÇILMIŞ İSE DE DAVA HARCI SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN YATIRILMIŞ, TAPUDAKİ SATIŞ DEĞERİ ÜZERİNDEN …. TL ONALIM BEDELİ DE DAVACILAR TARAFINDAN VERİLEN SÜRE İÇİNDE DEPO EDİLMİŞTİR. BU DURUMDA DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ ÜZERİNE DAVACILAR YARARINA DAVA DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLEN VE HARÇLANDIRILAN MİKTAR ÜZERİNDEN NİSPİ VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ GEREKİRKEN DAVA DİLEKÇESİNDE GERÇEK SATIŞ BEDELİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN …. TL ÜZERİNDEN EKSİK VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEDİĞİNDEN HÜKMÜN VEKALET ÜCRETİNE HASREN BOZULMASI GEREKMİŞTİRİçerik

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan www.neohukuk.net yukarıda tarih ve numarası yazılı onalım davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davacılar tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde davacılar vekili ile davalı vekili geldiler. Hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Uyuşmazlık, onalım hakkına konu edilen payların iptali ile davacılar adına tesciline ilişkindir. Mahkemece davanın 688.168.13 TL onalım bedeli üzerinden davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.