KARARIN BOZULMASI GEREKTİĞİ- ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI - GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI - DAVACININ YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİNE MAHKUM EDİLECEĞİ- MAHKEMECE VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ KONUSUNDA BİR KARAR VERİLMEDİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 6


Tarih 13.04.2011
Esas No 2011/607
Karar No 2011/4698

- KARARIN BOZULMASI GEREKTİĞİ- ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI - GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI - DAVACININ YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİNE MAHKUM EDİLECEĞİ- MAHKEMECE VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ KONUSUNDA BİR KARAR VERİLMEDİĞİ

Özet

GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI VERİLİRKEN DAVACININ YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİNE DE MAHKUM EDİLECEĞİ KABUL EDİLDİĞİ HALDE, MAHKEMECE VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ KONUSUNDA BİR KARAR VERİLMEMİŞ OLMASI, HATALIDIR.İçerik

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş www.neohukuk.net  bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava beş adet taşınmazın ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece yetkisizlik kararı verilmiş hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.