TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI - TÜKETİCİ MAHKEMESİ İLAMINDA TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNİN KARARININ İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİ - YARGILAMA GİDERLERİNİN VE VEKALET ÜCRETİNİN DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 02.05.2011
Esas No 2011/6915
Karar No 2011/7036

- TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI - TÜKETİCİ MAHKEMESİ İLAMINDA TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNİN KARARININ İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİ - YARGILAMA GİDERLERİNİN VE VEKALET ÜCRETİNİN DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Özet

TÜKETİCİ MAHKEMESİ İLAMINDA TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNİN KARARININ İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİ, ANCAK KENDİ Nİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN DAVACI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMEDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR. YARGILAMA GİDERLERİNİN VE KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİREN DAVACI İÇİN VEKALET ÜCRETİNİN DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki tüketici sorunları www.neohukuk.net hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı vekili dilekçesinde Fatih Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 27/10/2009 tarih ve 2009/1023 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, kararın iptalini istemiştir.

Davalı, davacının davasının haksız olduğunun hakem heyeti kararının doğru olduğunu, bu nedenle davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın kabulü ile; Fatih İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 27/10/2009 tarih ve 1023 sayılı kararının iptaline karar verilmiş; hüküm, Yargıtay C. Başsavcılığı’nca kanun yararına temyiz edilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/148324 sayılı kanun yararına bozma talebi ile kararın, yürürlükteki hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz edilmiştir.