AVUKATLIK ÜCRETİ VEKALET ÜCRETİ DURUŞMALARA KAMU DAVASINA KATILMAMASI MAHKUMİYET VERİLMESİ HALİNDE VEKALET ÜCRETİ
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 2


Tarih 29.09.2011
Esas No 2010/27138
Karar No 2011/35040

AVUKATLIK ÜCRETİ VEKALET ÜCRETİ DURUŞMALARA KAMU DAVASINA KATILMAMASI MAHKUMİYET VERİLMESİ HALİNDE VEKALET ÜCRETİ

Özet

Katılan vekili duruşmalara katılmamış olsa www.neohukuk.net dahi, sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği takdirde, katılan lehine Avukatlık Asgari Ücret tarifesinin 13. maddesi uyarınca tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık asgari ücretine hükmolunmalıdırİçerik

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Gerekçeli karar başlığında katılan ibaresi yerine müşteki yazılması mahallinde düzeltilebilir yazım hatası olarak kabul edilmiştir.
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/1. maddesi uyarınca, kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine, vekil duruşmalara katılmamış olsa dahi, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletileceğinden mahkemenin uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiş ve teblignamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir