İTİRAZIN İPTALİ DAVASI- VEKALET ÜCRETİNİN YARGILAMA GİDERLERİ KAPSAMINDA OLMASI- KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMADIĞI- İŞİN ESASINA İLİŞKİN TEMYİZ İTİRAZLARININ İNCELENMESİ İÇİN DOSYANIN ÖZEL DAİREYE GÖNDERİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 23.11.2011
Esas No 2011/6-537
Karar No 2011/698

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI- VEKALET ÜCRETİNİN YARGILAMA GİDERLERİ KAPSAMINDA OLMASI- KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMADIĞI- İŞİN ESASINA İLİŞKİN TEMYİZ İTİRAZLARININ İNCELENMESİ İÇİN DOSYANIN ÖZEL DAİREYE GÖNDERİLMESİ GEREĞİ

Özet

KISA KARARDA YER VERİLEN YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVACI ÜZERİNDE BIRAKILMASINA ŞEKLİNDEKİ İFADENİN, DAVALI YARARINA www.neohukuk.netHÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETİNİ DE KAPSADIĞININ VE BU HÜKÜMLER ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMADIĞININ KABULÜ GEREKİR. HAL BÖYLE OLUNCA, MAHKEMECE KURULAN KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ BULUNMADIĞINDAN, MAHKEMENİN DİRENMESİ YERİNDEDİR. NE VAR Kİ, İŞİN ESASI VE DAVALI YARARINA TAKDİR EDİLEN VEKALET ÜCRETİNİN MİKTARI YÖNÜNDEN TARAFLARIN TEMYİZ İTİRAZLARI ÖZEL DAİRECE İNCELENMEDİĞİNDEN, BU YÖNE İLİŞKİN TEMYİZ İTİRAZLARININ İNCELENMEK ÜZERE DOSYA ÖZEL DAİREYE GÖNDERİLMELİDİR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali ve tahliye davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesince konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair verilen 09.02.2010 gün ve 2008/1468 E., 20010/125 K. sayılı kararın incelenmesi davacı/alacaklı vekili ve davalı/borçlu tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 14.10.2010 gün ve 2010/5420- 10829 sayılı ilamı ile, dava itirazın iptali ve tahliye istemine ilişkindir.

Mahkemece, 9.2.2010 tarihli kısa kararda, konusu kalmayan kira alacağı ve tahliye hakkında karar verilmesine yer olmadığını, icra tazminatına yer olmadığına, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verildiği halde gerekçeli hükümde konusu kalmayan kira alacağı ve tahliye hakkında karar verilmesine yer olmadığını, icra tazminatına yer olmadığına, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına ve davalı lehine 933 TL vekalet ücreti takdirine karar verilmiştir.

Bu durumda kısa karar ile gerekçeli karar çelişkili bulunmaktadır.10.4.1992 gün, 1991/7-1992/4 sayılı Yargıtay içtihadı Birleştirme Kararı gereğince kısa kararla gerekçeli kararın çelişkili olması bozma nedeni oluşturur. Bu durumda mahkemece yapılacak iş önceki kararla bağlı olmaksızın çelişkiyi kaldırmak kaydı ile yeni bir karar vermekten ibarettir.Hüküm bu nedenle bozulmalıdır gerekçesiyle bozularak, bozma nedenine göre sair hususlar incelenmeksizin dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.