KİRA PARASININ TESPİTİ VEKALET ÜCRETİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 3


Tarih 16.01.2012
Esas No 2011/17682
Karar No 2012/755

KİRA PARASININ TESPİTİ VEKALET ÜCRETİ

İçerik

DAVA
Dava dilekçesinde kira parasının 01/05/2008 gününden başlayarak aylık, 15.000 TL olarak tesbiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü(aylık 6.300 TL) www.neohukuk.net  cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.