NİSPİ VEKALET ÜCRETİ ORMANDAN AÇMA YAPMAK TAMAMLANMIŞ SUÇ TEŞEBBÜS
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 3


Tarih 20.02.2012
Esas No 2011/544
Karar No 2012/5632

NİSPİ VEKALET ÜCRETİ ORMANDAN AÇMA YAPMAK TAMAMLANMIŞ SUÇ TEŞEBBÜS

Özet

DEVLET ORMANI SAYILAN YERDE ORMAN ÖRTÜSÜNÜ KALDIRMAK SURETİYLE BİNA YAPTIĞI TESPİT EDİLEN SANIĞIN EYLEMİ, İNŞAAT DEVAM www.neohukuk.netETSE DAHİ TAMAMLANMIŞ SUÇ KABUL EDİLMELİDİR.

MÜSADERESİNE KARAR VERİLEN TESİS DEĞERİ ÜZERİNDEN MÜDAHİL İDARE LEHİNE NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMELİDİR.İçerik

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:

Dairemizin yeni kabul ve uygulamasına göre sanığın devlet ormanı sayılan yerde orman örtüsünü kaldırmak suretiyle bina yaptığının tespit edilmesi halinde inşaat devam etse dahi eylemin tamamlanmış sayılması ve teşebbüs hükümleri uygulanmaksızın sanık hakkında açma eyleminden dolayı ceza tayini gerektiği gözetilerek mahkemenin kabul ve uygulamasında isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki (1) no.lu bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

Müsaderesine karar verilen tesis değeri üzerinden müdahil idare lehine nispi vekalet ücreti tayini gerektiğinin gözetilmemesi,