HIRSIZLIK SUÇU - KATILAN VEKİLİ LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLİP HÜKMEDİLEMEYECEĞİ - AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN UYGULAMA ALANI - KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN KATILAN LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN İSABETLİ OLMASI
T.C.
Yargıtay

Ceza Genel Kurulu


Tarih 13.03.2012
Esas No 2011/2-395
Karar No 2012/91

- HIRSIZLIK SUÇU - KATILAN VEKİLİ LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLİP HÜKMEDİLEMEYECEĞİ - AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN UYGULAMA ALANI - KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN KATILAN LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN İSABETLİ OLMASI

Özet

HIRSIZLIK SUÇUNDAN SANIĞIN MAHKUMİYETİYLE www.neohukuk.net  SONUÇLANAN CEZA DAVASINDA KATILAN KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİRDİĞİNDEN, KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYARINCA LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ ZORUNLU OLUP, YEREL MAHKEMECE KATILAN LEHİNE MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMAMAKTADIR. KALDI Kİ KATILAN VEKİLİ DURUŞMAYA KATILARAK SANIĞIN CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. ÖZEL DAİRECE, KATILAN VEKİLİNİN DURUŞMALARI TAKİP ETMEDİĞİ GEREKÇESİYLE YEREL MAHKEME HÜKMÜNÜN KATILAN KURUM VEKİLİNİN OTURUMLARDA HAZIR BULUNMADIĞININ, SADECE KATILMA İSTEMİNİ İÇEREN 03.07.2007 HAVALE TARİHLİ DİLEKÇESİNİ CELSE ARASINDA İBRAZ ETTİĞİNİN ANLAŞILMASI KARŞISINDA AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ'NE GÖRE DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ YERİNE, YAZILI ŞEKİLDE MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN YASAYA AYKIRI OLDUĞUNDAN BAHİSLE BOZULMASINA VE AYKIRILIĞIN YENİDEN YARGILAMAYI GEREKTİRMEDİĞİNDEN BAHİSLE DÜZELTEREK ONANMASINA KARAR VERİLMESİ İSABETLİ DEĞİLDİR. YEREL MAHKEMECE KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN KATILAN LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ İSABETLİ OLDUĞUNDAN İTİRAZIN KABULÜNE KARAR VERİLMELİDİR.İçerik

DAVA: Hırsızlık suçundan sanık C.'nın 5237 sayılı TCY.'nın 142/1-f, 43/1 ve 62. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve 450.-Lira vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan idareye verilmesine ilişkin, Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 11.12.2007 gün ve 319-796 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nce 22.09.2011 gün ve 57874-34348 sayı ile katılan kurum vekilinin oturumlarda hazır bulunmadığının, sadece katılma istemini içeren 03.07.2007 havale tarihli dilekçesini celse arasında ibraz ettiğinin anlaşılması karşısında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre dilekçe yazım ücreti yerine, yazılı şekilde maktu vekalet ücretine hükmedilmesi,bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 1412 sayılı CMUK.'nun 321. maddesi gereğince bozulmasına, ancak bu aykırılık aynı kanunun 322. maddesi gereğince yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 120.-YTL dilekçe yazım ücretinin sanıktan alınmasına karar verilmek suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.