İŞÇİ ALACAKLARI - FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNİN ÖDENMESİ - SERİ DAVALARDA VEKALET ÜCRETİ - FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDAN YAPILAN İNDİRİM NEDENİYLE REDDİNE KARAR VERİLEN MİKTAR İÇİN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 9


Tarih 21.05.2012
Esas No 2010/9372
Karar No 2012/17607

İŞÇİ ALACAKLARI - FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNİN ÖDENMESİ - SERİ DAVALARDA VEKALET ÜCRETİ - FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDAN YAPILAN İNDİRİM NEDENİYLE REDDİNE KARAR VERİLEN MİKTAR İÇİN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

Özet

İŞÇİNİN DAVASINI AÇTIĞI VEYA ISLAH YOLUYLA DAVA KONUSU ARTTIRDIĞI AŞAMADA, MAHKEMECE NE MİKTARDA İNDİRİM YAPILACAĞI İŞÇİ TARAFINDAN BİLİNEMEYECEĞİNDEN, MAKTU VE NİSPİ VEKÂLET ÜCRETLERİNİN YÜKSEK OLUŞU DA DİKKATE ALINARAK KONUNUN YENİDEN VE ETRAFLICA DEĞERLENDİRİLMESİNE GİDİLMİŞ, BU TÜR İNDİRİMDEN www.neohukuk.net  KAYNAKLANAN RET SEBEBİYLE DAVALI YARARINA AVUKATLIK ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİNİN ADALETSİZLİĞE YOL AÇTIĞI SONUCUNA VARILMIŞTIR. ÖZELLİKLE SERİ DAVALARDA İNDİRİM SEBEBİYLE KISMEN REDDİNE KARAR VERİLEN AZ BİR MİKTAR İÇİN DAHİ HER BİR DOSYADA ZAMAN ZAMAN İŞÇİNİN ALACAK MİKTARINI DA AŞAN MAKTU AVUKATLIK ÜCRETLERİ ÖDETİLMESİ DURUMU ORTAYA ÇIKMAKTADIR. FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDAN YAPILAN İNDİRİM NEDENİYLE REDDİNE KARAR VERİLEN MİKTAR BAKIMINDAN, KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİREN DAVALI YARARINA AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ KABUL EDİLMİŞTİR.

 İçerik

Davacı, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y. T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

A-) DAVACI İSTEMİNİN ÖZETİ:
Davacı fazla çalışma isteğinde bulunmuştur.

B-) DAVALI CEVABININ ÖZETİ:
Davalı davanın reddini savunmuştur.

C-) YEREL MAHKEME KARARININ ÖZETİ:
Mahkemece istek gibi hüküm kurulmuştur.

D-) TEMYİZ:
Kararı yasal süresi içinde taraflar temyiz etmiştir.

E-) GEREKÇE:
1-) Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Somut olayda; davacı işçinin fazla çalışma ücreti isteklerinin kabulüne karar verilmiştir.

Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay'ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. (Yargıtay 9.HD. 11.02.2010 gün 2008/17722 E, 2010/3192 K; Yargıtay, 9.HD. 18.07.2008 gün 2007/25857 E, 2008/20636 K.)

Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.