ÇEKLERDE ZAMANAŞIMI İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ŞİKAYET

T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 12

Tarih 04.06.2012
Esas No 2012/1820
Karar No 2012/18946
 
ÇEKLERDE ZAMANAŞIMI İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ŞİKAYET
 
İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 170\MADDE 33\MADDE 16\MADDE 33
 
Özet

TTK'NIN 730. MADDESİNİN GÖNDERMESİ İLE ÇEKLER HAKKINDA UYGULANMASI GEREKEN AYNI KANUN'UN 663. MADDESİNE GÖRE, ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEM HER KİM HAKKINDA VAKİ OLMUŞSA ANCAK ONA KARŞI HÜKÜM İFADE EDER. İCRA TAKİBİNİN DİĞER BORÇLUSU HAKKINDA YAPILAN ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEMLERİN ŞİKAYETÇİ BORÇLU YÖNÜNDEN HÜKÜM İFADE ETMESİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN TTK'NIN 726. MADDESİNDE YAZILI 6 AYLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMUŞSA MÜŞTEKİ BORÇLUNUN ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİNİN KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.
 
 www.neohukuk.net


İçerik
Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlunun İİK'nın 71. maddesine dayanan başvurusunda icra dairesindeki takibinin kesinleşmesinden sonraki dönemde takibin işlemsiz bırakıldığından bahisle takip konusu çeklerin zamanaşımına uğradığı ileri sürülmektedir.