İHTİYATİ HACZİN İNFAZI TALEBİ ON GÜNLÜK YASAL SÜRE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYATİ HACZİN İNFAZINA GEÇ GİTMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 02.07.2012
Esas No 2012/16618
Karar No 2012/23235

İHTİYATİ HACZİN İNFAZI TALEBİ ON GÜNLÜK YASAL SÜRE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYATİ HACZİN İNFAZINA GEÇ GİTMESİ

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): .....

Özet
 

Alacaklı, mahkemeden aldığı ihtiyati haciz kararının infazını on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden istemek zorundadır. Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. Yasal on günlük sürede ihtiyati haciz kararının infazını istemiş olup, icra müdürlüğünce infaza geç gidilmesi ihtiyati haciz kararını hükümsüz hale getirmez. Şikayetin reddi gerekir.Alacaklı, mahkemeden aldığı ihtiyati haciz kararının infazını on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden istemek zorundadır. Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. Yasal on günlük sürede ihtiyati haciz kararının infazını istemiş olup, icra müdürlüğünce infaza geç gidilmesi ihtiyati haciz kararını hükümsüz hale getirmez. Şikayetin reddi gerekir.İçerik

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Bilge Kağan Tarım tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: