ALACAK- DAVACININ DAVA VE DELİL DİLEKÇELERİNDE HER TÜRLÜ YASAL DELİL DEMEK SURETİYLE YEMİN DELİLİNE DAYANDIĞI - DAVALI TARAFA YEMİN YÖNELTME HAKKI OLDUĞU HATIRLATILARAK HASIL OLACAK SONUCA UYGUN KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 02.07.2012
Esas No 2012/13569
Karar No 2012/17093

ALACAK- DAVACININ DAVA VE DELİL DİLEKÇELERİNDE HER TÜRLÜ YASAL DELİL DEMEK SURETİYLE YEMİN DELİLİNE DAYANDIĞI - DAVALI TARAFA YEMİN YÖNELTME HAKKI OLDUĞU HATIRLATILARAK HASIL OLACAK SONUCA UYGUN KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Özet

SATIŞIN VADELİ SATIŞ OLDUĞUNU İDDİA EDEN DAVACI, BU İDDİASINI İSPAT ETME NOKTASINDA HERHANGİ BİR YAZILI DELİL İBRAZ EDEMEMİŞ İSE DE, DAVACININ DAVA VE DELİL DİLEKÇELERİNDE HER TÜRLÜ YASAL DELİL DEMEK SURETİYLE YEMİN DELİLİNE DAYANDIĞI ANLAŞILMAKTA OLUP, BU İTİBARLA DAVACIYA SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN VADELİ YAPILDIĞINI İSPAT ZIMNİNDE DAVALI TARAFA YEMİN YÖNELTME HAKKI OLDUĞU HATIRLATILARAK HASIL OLACAK SONUCA UYGUN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİR. MAHKEMECE DEĞİNİLEN BU YÖN GÖZARDI EDİLEREK YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMİŞ OLMASI USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP, BOZMAYI GEREKTİRİR.

www.neohukuk.netİçerik

DAVA: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR: Davacı vekili, davalıya 42.000,00 TL. bedelle traktör sattıklarını, satış bedelinden 9.000,00 TL.'nin ödenmediğini belirterek 9.000,00 TL. alacağın 15.03.2007 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı, traktörü davacıdan peşin alarak satış bedelini kredi kullanmak suretiyle ödediklerini, bir borçlarının kalmadığını, davacının düzenlediği tek taraflı faturanın kendilerine tebliğ edilmediğini ve kabul etmediklerini belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.