ATIK SU BEDELİ, BELEDİYENİN GÖSTERECEĞİ YERLERE ATIK SU SAYACI TAKILMAK SURETİYLE TESPİT EDİLİR. BİLDİRİME KARŞIN DAVACI YAN SAYAÇ TAKTIRMADIĞINDAN, KANALİZASYONA BOŞALTILAN ATIK SU MİKTARI, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İLE SAPTANMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA.

DANIŞTAY
9. DAİRE

Tarih

: 17.09.1998

Esas No : 1997/4032
Karar No : 1998/3252

ATIK SU
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
GENEL OLARAK            www.neohukuk.net
BELEDİYE GELİRLERİ

ÖZET
ATIK SU BEDELİ, BELEDİYENİN GÖSTERECEĞİ YERLERE ATIK SU SAYACI TAKILMAK SURETİYLE TESPİT EDİLİR. BİLDİRİME KARŞIN DAVACI YAN SAYAÇ TAKTIRMADIĞINDAN, KANALİZASYONA BOŞALTILAN ATIK SU MİKTARI, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İLE SAPTANMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA.