TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİR VE YAPILAN ÖDEMELER- MÜTESELSİLEN TAHSİL- POLİÇEYE DAYALI AKDİ SORUMLULUK- ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI
.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 10


Tarih 02.07.2012
Esas No 2011/8710
Karar No 2012/13112

TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİR VE YAPILAN ÖDEMELER- MÜTESELSİLEN TAHSİL- POLİÇEYE DAYALI AKDİ SORUMLULUK- ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI

Özet

DAVALI SİGORTA ŞİRKETİ, HAK SAHİPLERİNE POLİÇE LİMİTİ KAPSAMINDA DAVA TARİHİNDEN ÖNCE 17.12.2007 TARİHİNDE 28.324,00 TL ÖDEME YAPILDIĞINI BELİRTEREK, SORUMLULUĞUN TESPİTİNDE YASAL YÜKÜMLÜLÜK UYARINCA YAPILAN ÖDEMENİN DE GÖZETİLMESİ GEREĞİNİ DİLE GETİRDİĞİ HALDE, MÜKERRER ÖDEMEYE MEYDAN VERİLMEMESİ AÇISINDAN, DAVALI SİGORTA ŞİRKETİ VEKİLİNİN ÖDEME İDDİASI ÜZERİNDE DURULUP, ÖDEME YAPILIP YAPILMADIĞI, YAPILMIŞSA TARİH VE MİKTARI DAYANAĞI BELGELER DE İLE ÖZELLİKLE İMZALI VE ONAYLI DEKONT ÖRNEKLERİ GETİRTİLEREK YÖNTEMİNCE ARAŞTIRILDIKTAN SONRA, HASIL OLACAK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, YANILGILI DEĞERLENDİRME SONUCU YAZILI ŞEKİLDE SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞUNA KARAR VERİLMESİ, AYRICA, AYNI DAVALININ, ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİYLE SİGORTALADIĞI ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN KUSUR ORANI VE POLİÇE LİMİTİYLE SINIRLI SORUMLULUĞUNUN, YARGILAMA GİDERİ VE VEKÂLET ÜCRETİNDEN SORUMLULUK KONUSUNA DA YANSITILMASI GEREĞİNE UYGUN HÜKÜM KURULMAMIŞ OLMASI, USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP, BOZMA NEDENİDİR. HER NE KADAR 5510 SAYILI KANUNUN 01.10.2008 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 39. MADDESİNDE; “ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİNİN KASTI NEDENİYLE MALÜL VEYA VAZİFE MALÜLÜ OLAN SİGORTALIYA VEYA ÖLÜMÜ HALİNDE HAK SAHİPLERİNE, BU KANUN UYARINCA BAĞLANACAK AYLIĞIN BAŞLADIĞI TARİHTEKİ İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN YARISI İÇİN KURUM ZARARA SEBEP OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE RÜCU EDİLİR” DÜZENLEMESİ GETİRİLMİŞ İSE DE, SÖZ KONUSU DÜZENLEMENİN ANILAN KANUNDA, YÜRÜRLÜĞÜ ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLARDAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT DAVALARINDA UYGULANMASINA OLANAK VEREN BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI VE GENEL OLARAK KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEMESİ (GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMASI) KURALI KARŞISINDA DAVANIN YASAL DAYANAĞININ 1479 SAYILI KANUNUN 63. MADDESİNİN OLDUĞU GERÇEĞİ DE BOZMA ÜZERİNE YÜRÜTÜLECEK YARGILAMA SÜRECİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR. O HALDE, DAVALILARDAN L... SİGORTA A.Ş. VEKİLİNİN BU YÖNLERİ AMAÇLAYAN TEMYİZ İTİRAZLARI KABUL EDİLMELİ VE HÜKÜM BOZULMALIDIR.

 İçerik

DAVA : Dava, trafik kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelir ve yapılan ödemelerin davalılardan müteselsilen tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalılardan L... Sigorta Şirketi avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Şengül Aygün Dündar tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi: