ŞİKAYET DAVASI - HÜKMÜN BOZMA KAPSAMI DIŞINDA KALAN VE KESİNLEŞEN BÖLÜMLERİNİN İCRA TAKİBİNE KONU EDİLDİĞİ - ŞİKAYETİN REDDİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12

                                    www.neohukuk.net
Tarih 25.09.2007
Esas No 2007/12875
Karar No 2007/16957

ŞİKAYET DAVASI - HÜKMÜN BOZMA KAPSAMI DIŞINDA KALAN VE KESİNLEŞEN BÖLÜMLERİNİN İCRA TAKİBİNE KONU EDİLDİĞİ - ŞİKAYETİN REDDİ GEREĞİ

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 16\MADDE 17
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) (1086): MADDE 436

Özet
Hükmün bozma kapsamı dışında kalan ve kesinleşen bölümleri icra takibine konu edildiğine göre, mahkemece şikayetin reddi gerekir.


İçerik
Somut olayda, hükmün bozma kapsamı dışında kalan ve kesinleşen bölümleri icra takibine konu edildiğine göre, mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile takibin ve icra emrinin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.09.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.