ALACAK DAVASI -DİRENME KARARINI TEMYİZ EDEN DAVACI VEKİLİNİN VEKALETNAMESİNİN DOSYA ARASINDA BULUNMADIĞI -NOKSANLIĞIN TAMAMLANMASI İÇİN DOSYANIN MAHKEMESİNE GERİ ÇEVRİLMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 17.03.2010
Esas No 2010/3190
Karar No 2010/146

ALACAK DAVASI -DİRENME KARARINI TEMYİZ EDEN DAVACI VEKİLİNİN VEKALETNAMESİNİN DOSYA ARASINDA BULUNMADIĞI -NOKSANLIĞIN TAMAMLANMASI İÇİN DOSYANIN MAHKEMESİNE GERİ ÇEVRİLMESİ

Özet

YEREL MAHKEMENİN 13.10.2009 GÜNLÜ DİRENME KARARINI TEMYİZ EDEN DAVACI VEKİLİ AV. NESLİHAN ASLAN’IN VEKALETNAMESİ DOSYA ARASINDA BULUNMAMAKTADIR.
BU EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİNDEN SONRA YARGITAY’A GÖNDERİLMEK ÜZERE MAHKEMESİNE GERİ ÇEVRİLMESİ GEREKİR.

www.neohukuk.net

İçerik

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 01.11.2007 gün ve 2005/253 E. 2007/406 K. sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine,
Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 18.12.2008 gün ve 2008/17609-21664 sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: