YARGITAY İŞ BÖLÜMÜ YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

26 Ocak 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28540

YARGITAY KARARI

Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

Sayı: 2013 / 1

Karar Günü: 21 / 01 / 2013

14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 09.02.2011 gün ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 14. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 10.01.2013 tarih, 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 21.01.2013 Pazartesi günü saat: 13.30’da 323 Üyenin katılımıyla Konferans Salonunda Birinci Başkan Ali Alkan’ın Başkanlığında toplandı.

A) Hukuk Dairelerinin İş Durum Çizelgesi;

HUKUK DAİRELERİ

2011'den Devir

2012'de Gelen İş

2012'de Çıkan İş

2013'e Devir

Hukuk Genel Kurulu

165

1932

1445

652

1. Hukuk Dairesi

1900

17300

16130

3070

2. Hukuk Dairesi

15633

27490

32089

11034

3. Hukuk Dairesi

4080

23828

26443

1465

4. Hukuk Dairesi

8906

19260

20377

7789

5. Hukuk Dairesi

5791

27646

29051

4386

6. Hukuk Dairesi

3105

19330

17715

4720

7. Hukuk Dairesi

3575

9869

10194

3250

8. Hukuk Dairesi

2821

15331

13437

4715

9. Hukuk Dairesi

48702

39877

44558

44021

10. Hukuk Dairesi

12334

25555

27514

10375

11. Hukuk Dairesi

14087

19169

21756

11500

12. Hukuk Dairesi

12993

34220

40627

6586

13. Hukuk Dairesi

5259

30225

30386

5098

14. Hukuk Dairesi

998

15407

14589

1816

15. Hukuk Dairesi

3764

8136

8262

3638

16. Hukuk Dairesi

2905

9832

11962

775

17. Hukuk Dairesi

4761

16930

15267

6424